799a6747-bf22-4025-93e5-c283ef6d82ee_0

Säkert har många hört datumet 25:e November och att nånting stort ska hända då.
Detta är vad det handlar om. Tidsfristen för att besvara regeringens enkät är 24 november 2017. Sker detta blir det, det ultimata dödsstöten för ALL demokrati i HELA Europa. 

Den Ungerska regeringen har gått med en stor varning om Soros planer och konsekvenserna av den. Vi ser självklart ingenting om detta i den Svenska mainstream media. – Allmänheten ska hållas ovetande!!

Den ungerska regeringen anklagas för att sprida hat och vilseleda när den rådfrågar medborgarna om deras syn på EU:s migrationspolitik. Europaportalen återger de sju frågorna som regeringen ställer till medborgarna och där finansmannen George Soros pekas ut som hjärnan bakom EU:s nya flyktingpolitik.

I EU-landet Ungern har regeringen i veckan börjat skicka ut en enkät till hushållen där den efterfrågar medborgarnas åsikter om något regeringen kallar Sorosplanen efter den ungerskamerikanske, judiske miljardären och filantropen George Soros, 87 år. Enkäten består av sju påståenden om hur Soros och vissa av hans organisationer 2015 ville påtvinga Ungern flyktingar.

Påståenden i enkäten i korthet

1. EU ska ta in en miljon invandrare per år
2. Medlemsländernas gränsstaket ska tas ned och gränserna öppnas
3. De östeuropeiska länderna ska tvingas ta emot flyktingar
4. Länderna ska tvingas betala 275 000 kronor per flykting de tar emot
5. Migranter ska få mildare straff vid brott
6. Betydelsen av europeiska språk och kulturer ska minskas
7. EU-länder som inte håller med om detta ska attackeras politiskt

Den ungerska regeringens sju frågor till folket

Europaportalen har översatt de sju frågorna som den ungerska regeringen ställer i sin konsultation. Vi har lagt till länkar till de artiklar och EU-dokument som regeringen hänvisar till där det har varit möjligt.

qjs8oTLi7pU

1. George Soros  vill övertyga Bryssel att vidarebosätta åtminstone en miljon invandrare från Afrika och Mellanöstern årligen på EU:s territorium, inklusive Ungern.

Soros har under många år arbetat för att ändra Europa och de europeiska samhällena. Han vill nå sitt mål med en vidarebosättning av massor av folk från olika kulturella bakgrunder. När har presenterade sin plan beskrev han den sålunda: ”EU måste acceptera åtminstone en miljon asylsökande årligen under överskådlig framtid” (Project Syndicate, 26 september 2015). Europaparlamentet stöder en liknande position. Den offentliga institutionen har stött omflyttningsprogram och upprättandet av invandringsvägar. (2015/2342. (INI))

2. George Soros planerar även tillsammans med ledare i Bryssel att tvinga EU:s medlemsländer, inklusive Bryssel, att ta ned gränsskyddsstaket och öppna gränserna för invandrare.
Välbevakade gränser innebär ett effektivt skydd mot olaglig invandring. Det är ingen slump att avskaffandet av gränsskyddsstaket är en viktig del i Sorosplanen. På så sätt skulle gränserna vara öppna för invandrare. Miljardären [Soros] har sagt att ”vår plan behandlar skyddet av flyktingar som målet och nationella gränser som ett hinder” (Bloomberg Business, 30 oktober 2015). Vissa ledare i Bryssel har även kraftigt kritiserat gränsskyddet. Migrationskommissionären [Dimitris Avramopoulos] sade i juni: det är ingen bra lösning om EU: medlemsländer sätter upp staket vid de yttre gränserna.

3. En del av Sorosplanen planerar att Bryssel omfördelar invandrare som samlats i västeuropeiska länder på en obligatorisk grund med hänvisning till i synnerhet östeuropeiska länder. Ungern skulle tvingas delta i detta också.
George Soros skrev det följande om omflyttningen av invandrare: ”Om de inte blir permanenta och obligatoriska delar av det gemensam europeiska asylsystemet kommer det att falla samman.” (Financial Times, 26 juli 2015) 2015 togs ett beslut i Bryssel där Ungern i ett första skede skulle tvingas ta emot 1 294 invandrare. Därefter, 2016, föreslog EU-kommissionen att göra det möjligt att omfördela invandrare i ett begränsat antal (IP/16/1620) I samstämmighet med George Soros förslag ska även en EU-myndighet för asyl etableras vilket ytterligare undergräver nationellt bestämmande över invandring. Om vidarebosättningskvoterna träder i kraft kommer ungrare inte att kunna ha något att säga till om i fråga om vilka de ska bo tillsammans med i framtiden.

4. Baserat på Sorosplanen skulle Bryssel tvinga varje medlemsland, inklusive Ungern att betala [motsvarande 275 000 kronor] i statsstöd för varje invandrare.
Enligt Soros måste stora summor läggas ut på invandrare. ”EU bör tillhandahålla [motsvarande 143 000 kronor] per asylsökande under de vardera  första två åren för att hjälpa till med boende, sjukvård och utbildning – och att göra det mer lockande för medlemsländerna att ta emot flyktingar.” (Project Syndicate, 26 september 2015). Enligt miljardären ska denna summa betalas via lån. Soros föreslår att skatter ska höjas för att betala tillbaka lånen. Miljardären skulle höja momsen och skatter på bensin och turism. Förra året, i Bryssel, rekommenderade Soros att EU, för att hantera migrantkrisen, skulle minska jordbruks- och sammanhållningsfonderna för centraleuropeiska länder.

5. George Soros vill även att migranter får lättare straff för de brott de begår.
George Soros, som har en omfattande finansiering, stödjer otaliga organisationer om stödjer invandring och försvarar invandare som har begått olagliga handlingar. Ett exempel, den ungerska Helsingforskommittén argumenterade när det gäller att förbjuda gränsövergångar att ”tillämpningen av strikta rättsliga följder för olagligt inträde kan anses oroande.” En annan Sorosfinansierad organisation, Amnesty International, har otaliga gånger krävt att Ahmed H släpps fri, den man som fälldes för att ha attackerat en ungersk polisman som försvarade gränsen med stenar. Amnesty vill även att den ungerska staten betalar kompensation.

6. Sorosplanen mål är att minska språks och kulturers vikt i europeiska länder för att skynda på integrationen av olagliga invandare.
George Soros skriver i sin bok ”Open Society” att ”tillbakagången för [suveräna stater] borde vara en välkommen utveckling.” Soros har öppet pratat om att inte släppa övertygelsen om att migration är bra för Europa. Han har bett icke-statliga organisationer och företag att sponsra invandring. Han säger även att kontinenten borde ta aktiva steg mot att etablera öppna samhällen. Även i dag tar de frivilligt bort europeiska och kristna symboler i vissa europeiska länder och multinationella företag för att inte ”skada invandrares känslor”.

7. En del av Sorosplanen är att utföra politiska attacker på länder som motsätter sig invandring och belägga dem med tuffa straff.
Det största hindret för utförandet av Sorosplanen är de regeringar som tar ställning för nationell suveränitet och motsätter sig olagliga invandring. Soros kan ännu inte föra in en miljon invandrare till Europa i dag eftersom det finns regeringar som motsätter sig detta. Den ungerska regeringen uppfyller Schengenavtalet när den skydda gränserna och bygger staget för att hindra att Sorosplanen sätts i verket. Soros och ett antal beslutsfattare i Bryssel angriper vårt hemland av den anledningen. Enligt ett förslag från EU-kommissionen måste medlemsländer som inte delar i vidarebosättningsprogrammet betala [motsvarande 2,4 miljoner kronor] som straff för varje migration. (2016/0133. (COD)) En ungersk löntagare skulle behöva arbeta i årtionden för att tjäna ett sådant belopp.

Den nationalkonservativa regeringens förklaring till konsultationen är både att man vill sätta tryck på EU där just nu ett nytt asylpaket håller på att förhandlas fram och att man värnar Ungerns säkerhet.

– Regeringen vänder sig åter till det ungerska folket och ber alla som bryr sig om landets självständighet och suveränitet och alla som tycker Ungerns säkerhet och nationella kultur är viktiga att delta i den nationella konsultationen om Sorosplanen, sade den ungerske regeringskommunikationsminister Bence Tuzson i förra veckan.

Läs hela artikeln på EuropaPortalen

Källa: Ungerska regeringen

Annonser